Programmering gör riskanalys enklare

Genom att det finns fler som mig, som utvecklar, programmerar och tar fram nya produkter, så kan man förenkla saker och ting för många. En sådan sak är riskanalys. Företag och projektledare har genom alla tider använt sig av riskanalyser för att systematiskt gå igenom information som är tillgänglig för att beräkna och beskriva risker med ett visst givet system. Att göra detta på egen hand, är tidskrävande och ibland väldigt svårt. Men man vill med en riskanalys kunna bedöma sannolikheter för att vissa händelser ska ske och se vilka konsekvenser som kan uppstå. Man använder det som ett underlag sedan, för att kunna genomföra sitt arbete. Om man vill underlätta för sig själv, och göra riskanalyser på enklare sätt, så är detta nu möjligt. Ladda ner en app och vips, du kan göra riskanalys på ett sätt, som går snabbt, smidigt och är lätt att göra.

Riskanalys på ett förenklat sätt med 21st Century Mobile

Teamet som ligger bakom denna app heter 21st Century Mobile och de kan med sin app riskanalys ge dig;

  • De använder sig av en stabil plattform som prövats tillräckligt mycket för att kännas helt trygg
  • De erbjuder alltid säker informationshantering och trygga kanaler. När man arbetar online är säkerheten oerhört viktig och det har detta företag full respekt för. De vidtar alltid alla säkerhetsåtgärder som finns tillgängliga
  • När du och ditt företag behöver särskilda lösningar, anpassade efter unika behov, så är detta det företag som löser det åt dig.
27 jan 2016